รายชื่อเซ็ทผลิตภัณฑ์

รวมเซทบรรจุภัณฑ์แบบขวดทั้งหมด

เซ็ทบรรจุภัณฑ์ซองกระดาษ MG

เซทบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษรีไซเคิลเคลือบด้าน

กล่องกระดาษเคลือบด้านสีขาว (ไม่พิมพ์โลโก้)

เซ็ท ELEGANT MONTIEN STYLE

เซ็ท LIMITED EDITION THE SCENT

เซ็ทซองสปันบอนด์

เซ็ท The Radiance

Top