ซองผ้านวม

Availability: In stock

Sku:

Be the first to review this product

  • มี 5 ขนาด 3.5 ฟุต (60นิ้วx80นิ้ว), 5 ฟุต (70”x90”), 6 ฟุต (80”x100”), 6 ฟุต (90”x100”), 6 ฟุต (100”x100”)
  • เนือผ้า 3 ชนิด
    • คอทตอล 100% ทอ 250 เส้น
    • คอทตอลซาติน ลาย 1 นิ้ว ทอ 260 เส้น
    • ผ้า CVC 50% (คอทตอล+โพลีเอสเตอร์)

custom contents goes here
Top